AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Välkommen till Attundahälsan

Mottagning

Stinsen Köpcentrum, Glimmervägen 14,
Sollentuna (karta)

Telefon

Familjeläkare

08 - 120 99 125

Företagshälsovård
Skolhälsovård
Vaccination

08 - 120 99 120

Nyheter

Enligt nya riktlinjer från Region Stockholm så erbjuds inte allmän provtagning av Covid-19. Vi utför provtagning endast när läkaren bedömer att det har betydelse/är avgörande för vilken medicinsk behandling patienten ska få.
Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter, feber och hosta, kontakta 1177 för råd.
Du kan läsa mer om viruset på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-det-nya-coronaviruset/
Vi har ingen drop-in-verksamhet alls. Ingen drop-in-provtagning. Ingen drop-in-vaccination. Endast telefonbokade besök.

In English
The Public Health Agency of Sweden has information in English about the corona virus COVID-19 on their web site:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Ladda gärna ner vår app Attundahälsan. Kom ihåg att du kan boka ett digital möte som alternativ till ett fysiskt möte. Kontakta mottagningen för detta. Klicka här för mer information.

företagshälsovård
familjeläkare
skolhälsovård
vaccination