AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Våra utbildningar

Vi har ett stort urval av utbildningar. Kontakta oss om Du vill veta mer.

Hälsa och friskvård

 • Stresshantering
 • Sömnkurs
 • Inspirationsföreläsning
 • Viktminskning
 • Rökavvänjning

Arbetsmiljö

 • Härdplast
 • Hjärt- och Lungräddning (HLR)
 • Första Hjälpen
 • Bättre ArbetsMiljö (BAM)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ergonomi
 • Hot- och Våld

Ledarskap

 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Krishantering

Rehabilitering

 • De nya sjukskrivningsreglerna

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.