AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Skolpsykolog

Ett barn som mår dåligt eller är deprimerat kan få hjälp av skolpsykolog. Skolpsykologen ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Skolans personal får handledning och konsultation.

Elever

Vi erbjuder skolpsykologiskt utredning. Den kan handla om inlärningssvårigheter, neuropsykologiska funktionshinder, utvecklingsbedömning eller andra svårigheter som eleven uppvisar. Syftet med en psykologutredning är att ge underlag till pedagogiska åtgärder och till förändring i lärandemiljön samt att ge råd och stöd till elev, skolpersonal och föräldrar.

Utredningen kan även vara remissunderlag för fortsatt utredning hos annan instans. En psykologutredning sker alltid i samarbete med elevens vårdnadshavare. Psykologen bedömer och utför utredningar i enlighet med vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet.

Personal

Vi erbjuder också handledning och konsultation till skolans personal, enskilt eller i grupp. Handledningen och konsultationens syfte är att höja kunskapen och utveckla det professionella förhållningssättet hos personalen, för att hitta arbetssätt som främjar elevens inlärningssituation. Handledning kan också motverka risken för stress och utbrändhet.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.