AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Rehabilitering

Allt större krav ställs på Dig som arbetsgivare när det gäller att rehabilitera dina medarbetare!

Det är viktigt att känna till vilka regler och lagar som gäller, vilka myndighetskontakter Du förväntas ta, hur kontakten mellan Dig och den sjukskrivne ska ske, samt hur Du som chef ska sköta processen vidare.

Vi hjälper Dig från början!

Vi har också den hjälp Du behöver för den sjukskrivne med t ex samtalsstöd , sjukgymnastik och med eventuella andra stödfunktioner.

Vi hjälper Dig i rehabiliteringsarbetet med t.ex:

  • Rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsteam
  • De nya sjukskrivningsreglerna/Rehabiliteringskedjan
  • Arbetsförmågebedömning
  • Arbetsplatsbedömning
  • Samordning med Försäkringskassan
  • Rehabilitering vid missbruk
  • Samtalsstöd och samtalsterapi
  • Utbildning

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.