AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Influensa

Två till tio procent av Sveriges befolkning insjuknar i influensa under perioden december–april varje år. Vid större epidemier kan mer än var femte individ drabbas (källa Socialstyrelsen).

För unga och friska är sjukdomen ofta över inom en vecka. Personer i hög ålder och de med underliggande sjukdomar kan drabbas alllvarligare.

Vaccination mot influensa

Vaccination sänker riskerna för att drabbas av influensan och minskar sjukfrånvaron. Samtidigt minskar risken för influensarelaterade komplikationer.

Under höst och vinter erbjuder vi influensavaccination för att förebygga insjuknande. Läs mer här.

Nya typer

Varje år kommer nya influensavirus. Det innebär att ny vaccination behövs inför varje influensasäsong.

Vaccinationskampanj

Stockholms Läns Landsting genomför årliga vaccinationskampanjer då riskgruppper erbjuds gratis vaccin mot influensa. Till riskgrupperna hör bl a personer äldre än 65 år, vuxna och barn med vissa kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar samt gravida.

Attundahälsan deltar i vaccinationskampanjerna och vi publicerar information här när vaccinationer pågår.

Mer information

Läs mer om influensa och influensavaccination på 1177 Vårdguiden.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Drop-in

Besök oss på våra drop-in tider, måndag - fredag.  Aktuella öppettider finns här.