AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Hälsolinjen

Hälsolinjen är vår tjänst för sjukanmälan. Det ger den anställde snabb kontakt med en av våra sjuksköterskor som kan bedöma hälsoläget och ge råd för snabbt tillfrisknande. För arbetsgivaren minskar det administrationen och gör att alla berörda inom företaget snabbt blir informerade vid någons frånvaro.

För arbetsgivare

Snabb rådgivning

Hälsolinjen är vår sjukanmälningstjänst som hjälper anställda att bli friskare snabbare och förenklar adminsitrationen för arbetsgivaren.

Sjukanmälan kan ske när som helst. Tjänsten är alltid öppen. Ett samtal in och informationen sprids till alla som behöver veta.

Bra överblick

Tjänsten ger en mycket god överblick över sjukfrånvaron samt tillgång till statistik och historik - allt i realtid.

Förenklad administration

Uppdatering av system för HR, tidsredovisning och lön kan ske automatiskt.

En tidig kontakt med vår vårdpersonal, som har kunskaper om lokala förhållanden, ger kortare sjukfrånvaro, service till de anställda och ett skyddsnät som minskar risken för långtidsfrånvaro.

Myndighetskrav

Myndigheterna ställer krav på arbetsgivaren när gäller uppföljning av sjukdom och rehabilitering.

Hälsolinjen underlättar det löpande rehabiliteringsarbetet och ger stöd inför rehabiliteringskedjans bedömningstillfällen.

För anställda

Sjukanmälan

Du kan när som helst ringa och anmäla Din egen sjukdom och VAB. Vi skickar mail eller SMS till de chefer och arbetskamrater som behöver veta att Du är borta.

Första arbetsdagen som Du är borta blir Du kontaktad av en av våra sjuksköterskor som ger Dig råd om hur Du bäst tar hand om Dig för att tillfriskna.

Vård av barn - VAB

Du får också rådgivning när Du är hemma med sjukt barn. Diskutera barnets sjukdom med en sjuksköterska som ger råd om lämplig behandling.

Rådgivning

Under Din sjukfrånvaro kommer Du att få löpande rådgivning och vid behov kan Du komma till vår mottagning för läkarundersökning.

Sekretess

Sjukanmälningstjänsten omfattas av samma sekretesslagstiftning som besök på vårdcentral eller sjukhus.

Det betyder att allt Du säger till sjuksköterskan i samband med rådgivningen är sekretessbelagt. Ingenting kommer att föras vidare till annan vårdgivare eller Din arbetsgivare utan att du uttryckligen medgivit det.

Barnen skyddas extra väl. Din arbetsgivare kommer inte att få veta vilket av barnen som är sjukt och varför. Inte heller i statistiken kommer de att synas, bara att Du varit hemma för VAB.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.