AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Hälsokontroller

Hälsokontroller, hälsoprofiler och stressprofiler erbjuds företagets anställda. Kontrollerna anpassas för varje företag och tar hänsyn till bland annat indiviernas ålder och arbetsuppgifter. 

Hälsokontrollernas syfte är att tidigt upptäcka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt. Det ger individen större möjlighet att själv påverka sin hälsa.

Hälsokontroll

Hälsokontrollen är en omfattande hälsoundersökning som omfattar fysiska test, provtagningar, syn- och hörseltest, beräkning av BMI mm.

Hälsokontrollen genomförs vid två tillfällen. Vid det första tillfället görs en noggrann genomgång av hälsoläget och provtagning sker. Vid det andra tillfället sker besök hos läkare då också uppföljning och utvärdering av provresultaten redovisas.

Hälsoprofil

En utmärkt metod för individen att bli medveten om sina vanor och livsstil. Vid ett personligt möte med en hälsoprofilsbedömare och en genomgång av frågeformulär som berör fysiska, psykiska och sociala faktorer, klargörs samband mellan beteende och den egna hälsan och välbefinnandet.

Hälsoprofilbedömningen omfattar även blodtrycksmätning, bestämning av viktgränser genom skelettmätning, mätning av längd, vikt och midjemått, beräkning av BMI samt ett konditionstest.

Genom sk Medvetande Kommunikation ges råd och förslag till förändringar och möjlighet till en personlig målsättning. När nulägesanalys görs kan skräddarsydda åtgärdsprogram och hälsosatsningar tas fram för att befrämja friskfaktorer.

Regelbundna uppföljningar rekommenderas för att följa individens och arbetsplatsens arbete med livsstilsförändringar.

Stressprofil

Stressprofil är ett verktyg för att ta tempen på ett företag och dess anställda. Undersökningen kartlägger människors upplevelser av stress i såväl arbetssituationen som i livsstilssituationen, privat och på fritid.

Stressprofil är värdefullt bl a:

  • När man ska identifiera risker och ohälsoproblem och på så sätt undvika långa sjukskrivningar
  • Vid rehabiliteringsutredningar
  • När man vill kartlägga sin arbetssituation och livsstil för att kunna rikta sin energi på rätt mål och på så sätt uppnå förändringar

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.