AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Friskvård och hälsa

Genom att öka välbefinnandet på arbetsplatsen ökas förutsättningarna för minskad sjukfrånvaro och ökad kreativitet. Detta påverkar i sin tur produktiviteten positivt.

Förebygger ohälsa

Arbetslivet genomgår ständiga förändringar som påverkar arbetsvillkoren i en allt snabbare takt. Kraven ökar på varje enskild medarbetares prestation samtidigt som grundtryggheten minskar.

Genom förebyggande, riktade insatser till såväl individer som grupper kan hälsan påverkas positivt. På så sätt kan sjukfrånvaro minskas och övergå till fokus på frisknärvaro.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster såsom:

  • Rörelseanalyser
  • Kostrådgivning
  • Rökavvänjning
  • Alkoholrådgivning
  • Coachning i hälsofrämjande syfte
  • Stresshantering
  • Samtalsstöd
  • Förebyggande hälsoprogram

Anpassat för företaget

Vi skräddarsyr alltid lösningar som passar just ditt företag. Hör av dig för ett förslag!

 

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.