AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Fästingburen TBE - Vaccination

OmTBE

Fästingar kan vara bärare av TBE (tick-borne encephalitis) smitta. TBE orsakas av ett virus som angriper nervsystemet. Den som smittats av TBE får influensaliknande symtom och i allvarligaste fall hjärninflammation och förlamningssymtom.

tbe-karta-2010.gif

Riskområden

Sverige

TBE-bärande fästingar finns fläckvis i mellersta och södra Sverige men finns främst i Stockholms skärgård, längs Upplandskusten, delar av Mälaren och i Södermanland.

Utomlands

Smittan förekommer även på Åland, i Baltikum och i särskilda riskområden i Centraleuropa och Östeuropa.

Riskperiod

Fästingar är aktiva så snart temperaturen är över 6 grader. Det innebär att det finns risk för fästingbett under en stor del av året. Naturligtvis är risken att smittas extra stor under sommarmånaderna då många av oss tillbringar mer tid i naturen.

Vaccination

De som vistas i områden med smittrisk bör vaccinera sig. Även barn över 3 år får gott skydd efter vaccinering. Vaccination ges i ett antal steg:

Grund

Grundvaccineringen består normalt av två doser med 1-3 månaders mellanrum inför fästingsäsongen. Om ett snabbt skydd behövs, kan 2 doser ges på 2 veckor. En tredje dos tas 6 till 12 månader efter dos 2.

Påfyllnad

För att behålla skyddet mot TBE behövs en påfyllnadsdos vart 3:e till 5:e år.

Borrelia

Även borrelia sprids av fästingar. Borrelia är en infektionssjukdom som kan ge symtom från hud, leder och nervsystem. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Vaccin mot sjukdomen saknas.

Mer information

Vårdguiden ger mer information om fästingbett, TBE och borrelia.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Drop-in

Besök oss på våra drop-in tider, måndag - fredag.  Aktuella öppettider finns här.