AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Datahantering

På Attundahälsan följer vi regelverket i Patientdatalagen och EU:s General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR är den nye dataskyddsförordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 och ersätter då också den svenska personuppgiftslagen. På Attundahälsan ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen följer både Patientdatalagen, GDPR samt interna regler och riktlinjer. Vi har utsett ett dataskyddsombud som utför kontroller, informationsinsatser och säkerställer att lagarna följs.

Journalföringen sker alltid utifrån Patientdatalagen och omfattas därmed inte av GDPR.

För mer information, vänligen besök www.datainspektionen.se.