AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Avtalsunderlag

Vi behandlar uppgifter om anslutna företag och deras anställda säkert och i överensstämmelse med GDPR och Patientdatalagen.

Företag får tillgång till sina aktuella uppgifter via vår kundportal. Behörig person hos företaget kan, efter inloggning, både se och justera registrerade uppgifter.

Uppgifterna används bland annat vid kallelser till hälsokontroller och som underlag för fakturering. Fakturor skickas via e-post medan alla fakturaspecifikationer presenteras via portalen.

För att aktivera tjänsten fordras en e-postadress till person som är behörig att handha dessa. Meddela mottagningen på info@attundahalsan.se vem som är behörig kontaktperson med namn och korrekt mailadress. Det går även bra att ringa mottagningen på telefon nummer 08 120 99 120 för att meddela kontaktperson.

Kundportalen nås på adressen: https://kundportal.attundahalsan.se

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.