AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Avtal företagshälsovård

Attundahälsan erbjuder företagshälsovård till såväl stor som små företag och organisationer. I friska företag ökar både trivsel och lönsamhet.

Hälsa

Ett aktivt hälsoarbete ger friskare anställda. Både genom förebyggande åtgärder och genom snabb och effektiv tillgång till sjukvård och rehabilitering vidd behov.

Lagstiftning

Lagen ställer en lång rad krav på arbetsgivaren när det gäller såväl fysisk som psykosocila arbetsmiljö. Vi hjälper företag att uppfylla lagkraven och att skapa arbetsplatser där hälsorisker minimeras.

Förmån för anställda

Många anställda ser regelbundna hälsokontroller som en god löneförmån.Vi erbjuder anpassade hälsokontrollsprogram bland annat med hänsyn till arbetets innehåll och de anställdas ålder.

Företagsanpassade avtal

Vi erbjuder företagshälsovårdsavtal som är anpassade efter företagets storlek och typ av verksamhet.

Små företag

Små företag är ofta starkt beroende av sin personal och drabbas hårt av frånvaro. Genom förebyggande åtgärder och snabb tillgång till sjukvård och rehabilitering kan sjukfrånvaron minskas. Vi hjälper även till med arbetsmiljöfrågor som det inte alltid finns egen expertis till i mindre företag.

Medelstora och stora företag

Ett stort utbud av tjänster täcker alla FHV områden som det medelstora och stora företaget eller organisationen har behov av. Innehållet i avtalet anpassas efter organisationens behov.

Attundahälsan innefattas av det statliga ramavtalet för företagshälsovård. Det innebär att statliga myndigheter och organisationer har möjlighet att avropa tjänster från oss

Nationella företag

Tillsammans med våra systerföretag inom Mälarhälsor och med Avonova täcks stora delar av landet.Tillsammans kan vi erbjuda landstäckande avtal för nationella företag.

Kontakt för mer information

För mer information och för att teckna avtal kontakta Marianne Sagelius, VD:

Tfn:
​Mobil:

08 - 120 99 170
070 - 843 33 20

E-post

Marianne_Sagelius_VD.png

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.