AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Haelsolinjen-3.png

svf-aukt-2019-webb.png

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö handlar om hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt i vårt arbete. Arbetsplatsens tekniska utrustning, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar den anställdes välbefinnade och hälsa.

Effekten av ett lyckat arbetsmiljöarbete är friska medarbetare, ökad trivsel och lägre kostnader.

Konsultation

Attundahälsans personal har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Vi hjälper dig att kontrollera att alla delar finns på plats. Det kan t ex innebära en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), skyddsombudsrollen, skyddsronder, arbetsmiljöplanen, krisplanen etc.

Vi gör även analyser på avdelningsnivå, där vi ser över både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.Systematiskt Arbetsmiljöarbete

AMV.png

Interaktiv utbildning om Systematiskt Arbets-miljöarbete SAM, framtagen av Arbetsmiljö-verket och Stockholms läns landsting.

Utbildning

Vi utbildar chefer och arbetsledare i vad det innebär att ha ett arbetsmiljöansvar i praktisk och teoretisk bemärkelse och tillhandahåller de verktyg som krävs för att underlätta det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Tjänster

Våra tjänster inom arbetsmiljöområdet omfattar bl.a:

Fysisk arbetsmiljö
Psykosocial arbetsmiljö
 • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
 • Kartläggning och mätningar av den fysiska arbetsmiljön
 • Ergonomi- och skyddsronder
 • Deltagande i skydds- och arbetsmiljökommitté
 • Utbildningar
 • Stödsamtal
 • Psykoterapi
 • Stresshantering
 • Missbrukshantering
 • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
 • Konflikthantering
 • Krisplan och krishantering

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Läs mer om vad det innebär i Arbetsmiljöverkets broschyr och på deras webbplats.

Information från Prevent om Arbetsmiljö. Prevent är en ideell förening med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.

Vi hjälper arbetsgivare att uppfylla sina åtaganden inom området.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.